INDOČESKÝ PODZIMNÍ FESTIVAL
SVÁTEK DURGY V PRAZE
4. - 8. ŘÍJNA